Start - spis treści
Psychologia Humanistyczna
Psychologia Humanistyczna

Carl Rogers

PTPHAutor po wielu latach przemyśleń i prób sformułował następujące zasady "psychoterapii ukierunkowanej na osobę":

2. Proces terapeutyczny rozpoczyna się dopiero wtedy gdy pewna osoba odczuwając przewlekłe napięcie lub ma poczucie "niezgodności, niestosowności" w różnych aspektach swojego życia zgłasza się do "doradcy".

3. Osoba przejmująca rolę terapeuty powinna być pozbawiona w/w odczuć napięcia i "niezgodności".

4. Terapeuta powinien być zdolny do szczerego, niczym nie uwarunkowanego, empatycznego słuchania, rozumienia i wspierania wypowiedzi swojego "klienta".

5. Wytworzenie atmosfery przyjaznego słuchania, akceptowania i przyjacielskiego doradzania (wspierania) jest podstawowym czynnikiem leczącym, który działa poprzez odtworzenie warunków do wznowienia procesu "aktualizowania pomysłu na siebie".

6. Podstawową umiejętnością terapeuty, stosującego się do zaleceń omawianego tu podejścia psychoterapeutycznego jest wytwarzanie przyjaznej atmosfery w której "klient" nie jest "oceniany", w której czuje się akceptowany , tak aby, w rozmowach z terapeutą nie musiał on bronić "swojego pomysłu na siebie", aby mógł wrócić do jego "aktualizacji". Powinno to zredukować napięcie i odblokować jego zdolności do rozwoju samego siebie, według jego własnych zamiarów.

7. Celem terapii jest nie tylko uwolnienie i rozwój własnego potencjału klienta, ale i także przywrócenie sprawnego funkcjonowania społecznego oraz "przypomnienia sensu i celi życiowych".
8. Rogers podkreślał, że skuteczność jego podejścia psychoterapeutycznego nie tyle zależy od "akademickiej wiedzy" ile od umiejętności wytwarzania przyjacielskiej, przyjaznej, empatycznej atmosfery w relacji z "klientem".


pozostałe części:
http://www.youtube.com/watch?v=ZBkUqcqRChg
http://www.youtube.com/watch?v=m30jsZx_Ngs
http://www.youtube.com/watch?v=RX_Y3zUPzEo
http://www.youtube.com/watch?v=zHxl5NtcDow
http://www.youtube.com/watch?v=L19nXMvbS8E